Trüki
Kategooria: Uudised

Eskiislahenduses võimalikud elektrituulikute arenduspiirkonnad, mis on välja valitud sobivusanalüüsi alusel ning omavalitsuste seisukohti arvestades. tegemist on esialgsete piirkondadega, mida saab soovi korral täpsustada ja muuta. Eskiislahenduse avalikel aruteludel oodatakse tagasisidet nii esialgselt väljavalitud võimalike elektrituulikute arenduspiirkondade kohta kui ka planeeringu seletuskirjas väljatoodud tuuleenergeetika arendamise põhimõtete kohta.Eskiislahenduse seletuskiri (
DOKUMENT)


Hiiu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu kaart (
PDF 3,2 MB)

Hiiu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu tsoneeringu kaart (
PDF 3,0 MB)


Lääne maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu kaart (
PDF 6,8 MB)

Lääne maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu tsoneeringu kaart (
PDF 6,8 MB)


Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu kaart (
PDF 7,5 MB)

Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu tsoneeringu kaart (
PDF 7,6 MB)


Saare maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu kaart (
PDF 6,1 MB)

Saare maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu tsoneeringu kaart (
PDF 6,0 MB)

 

Saare maakonna võimalike elektrituulikute arendusalade tabelandmed esialgne eskiislahendus seisuga sept 2010) (ZIP)

Lääne maakonna võimalike elektrituulikute arendusalade tabelandmed (esialgne eskiislahendus seisuga sept 2010) (
ZIP)

Hiiu maakonna võimalike elektrituulikute arendusalade tabelandmed (esialgne eskiislahendus seisuga sept 2010) (
ZIP)

Pärnu maakonna võimalike elektrituulikute arendusalade tabelandmed (esialgne eskiislahendus seisuga sept 2010) (
ZIP)


Tuuleenergeetika teemaplaneeringu eskiislahendust tutvustavad avalikud arutelud toimuvad järgnevalt:

Esmaspäeval, 11. oktoobril 2010 kell 12.00 Saare maavalitsuses; kell 16.30 Lihula kultuurimajas

Teisipäeval, 12. oktoobril 2010 kell 12.00 - 16.00 Pärnu maavalitsuses

Kolmapäeval, 13. oktoobril 2010 kell 10.00 Käina Huvi ja Kultuurikeskuses väikeses saalis; kell 17.00 Taebla kultuurimajas.