Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu Maavalitsused on algatanud oma maakonnas maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu. Koos teemaplaneeringu algatamise otsustega algatati ka maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on määratleda: 1) tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted; 2) tuuleparkide rajamiseks sobilikud maa-alad; 3) elektri ülekandeliinide põhimõttelised asukohad; 4) planeeringu elluviimise võimalused.

 

KSH ja teemaplaneeringu osapooled ja kontaktandmed:

Osapool

Nimi

Kontaktandmed

Planeerimisdokumendi
koostamise algatajad

Hiiu Maavalitsus

Saare Maavalitsus

Lääne Maavalitsus


Pärnu Maavalitsus

Leigri väljak 5, 92401 Kärdla,
Hiiumaa
Lossi 1, 93819 Kuressaare,
Saaremaa

Lahe 8, 90503 Haapsalu,
Läänemaa

Akadeemia tn. 2, 80088 Pärnu

Planeerimisdokumendi
koostamise korraldajad

Hiiu Maavalitsus
Saare Maavalitsus
Lääne Maavalitsus
Pärnu Maavalitsus

 

Planeerimisdokumendi koostaja

Hendrikson&Ko

Raekoja Plats 8, 51004, Tartu

Planeerimisdokumendi kehtestajad

Hiiu Maavalitsus
Saare Maavalitsus
Lääne Maavalitsus

Pärnu Maavalitsus

 

Maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneeringute lähteseisukohtade ning KSH programmi avalikud arutelud toimuvad järgnevalt:

Saare maakond
1) esmaspäeval 29. märtsil 2010 kell 15.00 Saare maavalitsuses (Lossi 1, Kuressaare) (koosoleku protokoll, osavõtjate nimekiri)
2) esmaspäeval 29. märtsil 2010 kell 18.00 Orissaare vallavolikogu saalis
(Kuivastu mnt. 33 Orissaare alevik) (koosoleku protokoll, osavõtjate nimekiri)

Pärnu maakond
1) teisipäeval 30. märtsil 2010 kell 11.00 Pärnu maavalitsuse 2. korruse saalis (Akadeemia tn 2) (koosoleku protokoll, osavõtjate nimekiri).
2) teisipäeval 30. märtsil 2010 kell 15.00
Häädemeeste seltsimajas (Suurküla tn 4, Häädemeeste alevik) (koosoleku protokoll, osavõtjate nimekiri).

Lääne maakond
1) kolmapäeval 31. märtsil 2010 kell 11.00 Lääne maavalitsuse saalis (Lahe 8, Haapsalu) (koosoleku protokoll, osavõtjate nimekiri)
2) kolmapäeval 31. märtsil 2010 kell 15.00 Noarootsi Vallavalitsus
(Pürksi maja nr 9, Noarootsi vald) (koosoleku protokoll, osavõtjate nimekiri)

Hiiu maakond
1) neljapäeval 01. aprillil 2010 kell 10.00-13.00 Kärdlas (Kultuurikeskuse kinosaal) (Rookopli 18, Kärdla) (koosoleku protokoll, osavõtjate nimekiri)
2) neljapäeval 01. aprillil 2010 kell 15.45-18.30 Käina Huvi ja Kultuurikeskuse saalis
(Mäe tn. 2, Käina) (koosoleku protokoll, osavõtjate nimekiri)

Teemaplaneeringu lähteseisukohtade ning KSH programmi avalikule arutelule eelneb 14. märtsist kuni 29. märtsini 2010 KSH programmi avalik väljapanek.

Maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneeringute lähteseisukohtadega ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga saab tutvuda:

  • Hiiu Maavalitsuses (Leigri väljak 5, Kärdla, Hiiumaa) tööpäevadel kell 8 – 16.30 Arengu- ja Planeeringu osakonnas. Samuti Hiiu Maavalitsuse kodulehel www.mv.hiiumaa.ee
  • Saare Maavalitsuses (Lossi 1, Kuressaare, Saaremaa) tööpäevadel kell 8 – 16.30. Samuti Saare Maavalitsuse kodulehel www.saare.ee
  • Lääne Maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu, Läänemaa) tööpäevadel kell 8 – 16.30. Samuti Lääne Maavalitsuse kodulehel www.lmv.ee
  • Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia tn. 2, Pärnu, Pärnumaa) tööpäevadel kell 8 – 16.30 I korruse fuajees. Samuti Pärnu Maavalitsuse kodulehel www.mv.parnu.ee
  • keskkonnamõju hindamist läbiviiva konsultandi Hendrikson & Ko kontoris Tartus Raekoja plats 8 ning projekti internetiportaalis http://4maakonnatuuleenergia.hendrikson.ee/ ja kodulehel www.hendrikson.ee „Avalikud dokumendid“ alajaotustes „Hiiumaa“, „Saaremaa“, „Läänemaa“ ja „Pärnumaa“.

KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 29. märtsini 2010:

Kavandatav tegevus ei tekita riigipiiriülest mõju.

Lehed

Läänemaa kehtestatud teemaplaneering

pdfKehtestamise korraldus

pdfSeletuskiri

pdfPlaneeringukaart

pdfTsoneeringukaart

pdfII köide (KSH)

Saare maakonna kehtestatud teemaplaneering

pdfKehtestamise korraldus

pdfSeletuskiri

pdfPlaneeringukaart

pdfTsoneeringukaart

pdfII köide (KSH)

Pärnumaa kehtestatud teemaplaneering

pdfKehtestamise korraldus

pdfSeletuskiri

pdfPlaneeringukaart

pdfTsoneeringukaart

pdfII köide (KSH)

KSH aruanne heakskiidetud (Hiiu maakond)

rtfKSH heakskiit 27.05.2013.a

pdfII köite lisa 1. Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneering. Tuuleenergeetika. (aprill 2013)

 pdfII köide Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringute tuuleenergeetika teemaplaneering (aprill 2013)

Vastuvõetud planeering 30.10.2012. Hiiu maakond

pdfI köide Hiiu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering (oktoober 2012)

pdfII köide Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneeringud (detsember 2012)*
 *Avalikustamise perioodil korrigeeritud aruanne. Ainsad muutused on Hiiumaad käsitlev skeem lk 30 ja aruande versiooni koostamise aeg tiitellehel.

pdfII köide Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneeringud (oktoober 2012)

pdfKaart 1 Hiiumaa planeeringukaart (oktoober 2012)

pdfKaart 2 Hiiumaa tsoneeringukaart (oktoober 2012)

KSH aruanne heakskiitmisel

pdfKSH aruande heakskiit 3 maakonna osas 29.11.2012

pdfSaare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneering (oktoober 2012) 

pdfII köide. Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering (oktoober 2012)

pdfII köide. Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering (oktoober 2012)

pdfII köide. Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneering. Tuuleenergeetika (oktoober 2012)

 

Planeering järelvalvesse

pdfPärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering (november 2012)

pdfKaart 1. Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu kaart (7.11.2012)

 pdfKaart 2. Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu tsoneeringu kaart (7.11.2012)

 

Loe edasi...

Vastuvõetud planeeringud

Pärnumaa 05.06.2012

docxPärnu maavanema 05.06.2012 korraldus

pdfI köide. Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering (mai 2012)

pdfII köide. Olemasoleva olukorra analüüs. Planeeringulahenduse kujunemine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vahearuanne (mai 2012)

pdfKaart 1. Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu kaart (märts 2012).pdf

pdfKaart 2 Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu tsoneeringu kaart (märts 2012).pdf

 

Loe edasi...

Kooskõlastamisele esitatud täpsustatud dokumendid seisuga november 2011 (kaardid ei ole võrreldes oktoober 2011 seisuga muutunud)

KSH_aruande_eelnou_IIkoide_22_11_2011.pdf

Hiiu_maakonna_tuuleenergeetika_teemaplaneering_22.11.11.pdf

Laane_maakonna_tuuleenergeetika_teemaplaneering_22.11.11.pdf

Parnu_maakonna_tuuleenergeetika_teemaplaneering_22.11.11.pdf

Saare_maakonna_tuuleenergeetika_teemaplaneering_22.11.11.pdf

Kooskõlastamisele esitatud täpsustatud dokumendid seisuga oktoober 2011

pdfKSH aruande eelnõu (II köide)24.34 MB

Seletusirjad:

Loe edasi...

Tuuleenergeetika teemaplaneering on esitatud kooskõlastamisele

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid maakondade lõikes.

Saare maakond:

Seletuskiri. Jaanuar 2011 (kooskõlastamisel) (0,99 MB pdf)

Olemasoleva olukorra analüüs. Planeeringulahenduse kujunemine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vahearuanne. Jaanuar 2011 (kooskõlastamisel) (3,7 MB pdf)

Kaart 1. Saare maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu kaart. Jaanuar 2011 (kooskõlastamisel) (6,2 MB pdf)

Kaart 2. Saare maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu tsoneeringu kaart. Jaanuar 2011 (kooskõlastamisel) (3,5 MB pdf)

Loe edasi...

Tuuleenergeetika teemaplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu Pärnu Maavalitsuses 06.12

Avaliku arutelu protokoll (DOKUMENT)

Eskiislahenduse seletuskiri  29.11.2010 (DOKUMENT)

Kaart 1. Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu kaart 7,45 MB pdf

Kaart 2. Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu tsoneeringu kaart 4,37 MB pdf

Tuuleenergeetika teemaplaneeringu KSH programmi heakskiitmine

Keskkonnaamet kiitis heaks Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakondade tuuleenergeetika teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi (DOKUMENT).

Tuuleenergeetika teemaplaneeringu eskiislahendust tutvustavad avalikud arutelud

Tuuleenergeetika teemaplaneeringu eskiislahendust tutvustavad avalikud arutelud

Esmaspäeval, 11. oktoobril 2010 kell 12.00 Saare maavalitsuses (Protokoll); kell 16.30 Lihula kultuurimajas

Teisipäeval, 12. oktoobril 2010 kell 12.00 - 16.00 Pärnu maavalitsuses (Protokoll).

Kolmapäeval, 13. oktoobril 2010 kell 10.00 Käina Huvi ja Kultuurikeskuses väikeses saalis (Protokoll, osavõtjate nimekiri); kell 17.00 Taebla kultuurimajas (Protokoll).

Planeeringut tutvustav üldinformatsioon

Koostamisel on Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Pärnu maakonna maismaa-alal maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering koos keskkonnamõjude strateegilise hindamisega. Teemaplaneeringu kehtestamise tulemusena selguvad:

* tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted;
* tuuleparkide rajamiseks sobilikud maa-alad;
* elektri ülekandeliinide põhimõttelised asukohad (planeeringu lisa, mida ei kehtestata);
* planeeringu elluviimise võimalused.

Teemaplaneering on aluseks omavalitsuste üld- ja detailplaneeringute koostamisele ja projekteerimistingimuste väljaandmisele tuuleparkide rajamiseks.
Valminud on teemaplaneeringu eskiislahendus

Eskiislahenduses võimalikud elektrituulikute arenduspiirkonnad, mis on välja valitud sobivusanalüüsi alusel ning omavalitsuste seisukohti arvestades. tegemist on esialgsete piirkondadega, mida saab soovi korral täpsustada ja muuta. Eskiislahenduse avalikel aruteludel oodatakse tagasisidet nii esialgselt väljavalitud võimalike elektrituulikute arenduspiirkondade kohta kui ka planeeringu seletuskirjas väljatoodud tuuleenergeetika arendamise põhimõtete kohta.

Loe edasi...

Huvigruppide koosolekud

Septembri lõpus toimuvad koostatava teemaplaneeringu huvigruppide koosolekud.

Aruteludel osalejate arv on piiratud, mistõttu saab osaleda vaid maavalitsuse kutsel.

22.09 Pärnumaa Manilaiu saar
23.09 kell 11.00 Kuressaares, Saare maavalitsuses
28.09 kell 13.00 Kärdlas, Hiiu maavalitsuses (
koosoleku protokoll, osavõtjate nimekiri)
30.09 kell 10.00 Haapsalus, Lääne maavalitsuses

Lisainfo saamiseks palun pöörduda alajaotuses Kontaktandmed toodud maakonna esindaja poole.

Pressiteade: Pärnu Maavalitsus pikendab KSH programmi kohta kirjalike ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste esitamise aega kuni 15. aprillini 2010

Pärnu Maavalitsus tutvustab tuuleenergeetika teemaplaneeringu lähteseisukohti ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi

Pärnu maakonna planeeringut täpsustava tuuleenergeetika teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikud arutelud toimuvad 30. märtsil 2010 Pärnu Maavalitsuses algusega kell 11.00 ja Häädemeeste Seltsimajas algusega kell 15.00.

Loe edasi...

Maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek ning KSH programmi ja teemaplaneeringu lähteseisukohtade avalik arutelu

Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu Maavalitsused on algatanud oma maakonnas maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu. Koos teemaplaneeringu algatamise otsustega algatati ka maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on määratleda: 1) tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted; 2) tuuleparkide rajamiseks sobilikud maa-alad; 3) elektri ülekandeliinide põhimõttelised asukohad; 4) planeeringu elluviimise võimalused.

Loe edasi...

Huvigruppide koosolekud

11. ja 12. märtsil 2010 toimuvad koostatavate planeeringute maakondlikud nn huvigruppide koosolekud, mis on esimeseks olulisemaks sisuliseks aruteluks lähteseisukohtade kujundamisel. Aruteludel osalejate arv on piiratud, mistõttu saab osaleda vaid maavalitsuse kutsel.

11.03 kell 9.00 Kärdlas, Hiiu maavalitsuses (koosoleku protokoll)
11.03 kell 15.00 Haapsalus, Haapsalu linnavalitsuses (koosoleku protokoll)
12.03 kell 9.00 Kuressaares, Saare maavalitsuses (osavõtjate nimekiri)
12.03 kell 14.30 Pärnus, Pärnu maavalitsus (koosoleku protokoll, osavõtjate nimekiri)

Eelinformatsiooniks, et avalikud arutelud (kõigile soovijatele) on kavandatud märtsi lõppu ja aprilli algusesse (täpsustav informatsioon lähiajal).

Lisainfo saamiseks palun pöörduda alajaotuses Kontaktandmed toodud maakonna esindaja poole.

Uuringute materjalid

pdfRohevõrgustiku alane analüüs EMÜ 20113.96 MB

docLinnustiku alane analüüs. EMÜ 20114.01 MB

Nahkhiirte elu- ja koondumispaikade analüüs seoses tuuleenergeetika teemaplaneeringuga Saare, Hiiu, Lääne ja
Pärnu maakonnas, Eestimaa Looduse Fond, 2010 (dokument)

      Lisa:  kaardikihid

Loe edasi...

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

 23.10.2012

KSH aruanne on esitatud heakskiitmisel                         

KSH aruanne (Planeeringu II köide)(dokument)

Lisa 1 Läänemaa(dokument)

Lisa 1 Pärnumaa (dokument)

Lisa 1 Saare maakond(dokument)

Loe edasi...

Planeeringu sisu materjalid

Planeeringu koostamise ajakava

Loe edasi...

Planeeringu menetlemise dokumendid

Hiiumaa

pdfAvaliku arutelu protokoll (14.12.2012)

 pdfAvaliku arutelu protokoll (21.01.2013)

 pdfAvalikul arutelul osalejad (21.01.2013)

Loe edasi...

Tuuleenergeetika teemaplaneeringute koostamine Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas

Tuuleenergeetika teemaplaneeringute koostamine Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas

10. veebruaril kirjutasid Saare maavanem Toomas Kasemaa ja OÜ Hendrikson&Ko juhatuse liige Kuido Kartau alla lepingule, mille tulemusena viiakse ellu projekt “Tuuleenergeetika teemaplaneeringute koostamine Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas”.

Loe edasi...